Home

Controle op energiebesparing bij zwembaden en sauna’s in Gelderland

Controle op energiebesparing bij zwembaden en sauna’s in Gelderland

Vanaf maart worden zwembaden en sauna’s in heel Gelderland gecontroleerd op de wettelijke verplichting tot energiebesparing.

In het Nationaal Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Bedrijven zijn vanuit de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen die men binnen vijf jaar kan terugverdienen.

In Gelderland hebben de provincie, gemeenten, omgevingsdiensten en bedrijfsleven hierop volgend een gezamenlijke aanpak ontwikkeld onder de noemer van het Gelders Energieakkoord (GEA). Het doel van de Gelderse Energieaanpak is dat Gelderse bedrijven in 2020 minimaal voldoen aan wat wettelijk is voorgeschreven. Dit gebeurt door het wegnemen van knelpunten die ondernemers ervaren (geen tijd, geen kennis, geen financiering) en vervolgens door (extra) toezicht en handhaving.

Vooraf geïnformeerd

De Gelderse omgevingsdiensten nemen vooraf contact op met geselecteerde zwembaden en sauna’s om betreffende instellingen verder te informeren. Daarnaast is er overleg met de brancheorganisatie. Een belangrijk aspect tijdens de controles is het doelmatig beheer en onderhoud van de installaties. Met name op het gebied van het inregelen en het adequaat onderhouden van installaties blijkt vaak veel energie bespaard te kunnen worden.