Home

Bruggen bouwen tussen organisatie en ICT

18 september 2018

Saskia Veeger is sinds 2017 werkzaam als Informatiemanager bij ODRA. Ze is op meerdere manieren bij I-GO betrokken: ze zit bij het overleg Informatiemanagers en is gidscontact.

“Als Informatiemanager ben ik verantwoordelijk voor de informatievoorziening. Ik ben daarmee de richtinggevende en verbindende schakel die ambities en strategische doelen van ODRA omzet naar informatiebeleid, roadmaps en de inrichting van de informatievoorziening. Kort gezegd kun je zeggen dat ik een bruggenbouwer ben tussen de organisatie (wat willen we en wat hebben we nodig?) en ICT (wat is mogelijk en hoe wordt het vormgegeven?). Ook houd ik mij bezig met processen, gegevensmanagement, informatiebeveiliging en privacy. Ik werk veel samen met partners, stakeholders, onze eigen medewerkers en collega informatiemanagers. Je kunt dus wel zeggen dat ik een hele mooie functie heb als spin in het web,” zegt Saskia met een glimlach. “En dat sluit goed aan op I-GO.”

Expertgroep en gidscontact
Door haar functie als Informatiemanager is Saskia erg betrokken bij I-GO. “Ik zit namens ODRA ten eerste bij het overleg Informatiemanagers van het Gelders Stelsel, I-GO is een van onze aandachtsgebieden. Als Informatiemanagers bepalen wij hier mede de agenda voor I-GO. Hiervoor kijken we naar welke doelen en onderwerpen bij de Omgevingsdiensten spelen en welke prioriteit die hebben. Ten tweede ben ik als eerste aanspreekpunt gidscontact namens ODRA. Hiervoor kom ik bij de reviews van I-GO.”

I-GO: een groeiende informatievoorziening
Omdat Saskia als Informatiemanager zo dicht bij het vuur zit, ziet ze ook de snelle ontwikkeling van I-GO: “I-GO heeft de afgelopen jaren een behoorlijke informatievoorziening, met informatie over milieu-inrichtingen, opgebouwd voor het Gelders Stelsel. Denk bijvoorbeeld aan de Gelderse Zaaktype Catalogus (GZTC), het gegevensmagazijn -waarin de milieu-gegevens worden gecontroleerd en geactualiseerd (database)-, de aansluiting op Inspectieview Milieu (IVM) en de managementrapportages over de kwaliteit van de gegevens. En dat zijn er slechts een paar. Momenteel wordt er nog hard doorgebouwd. Bijvoorbeeld aan kaartlagen waardoor gegevens (zoals zaken, vergunningen en overtredingen) uit onze systemen ook in de geo-viewers te zien zijn. Hiermee heeft I-GO een kwaliteitsimpuls gekregen en groeien we in een rol als informatiemakelaar.”

Uitdagingen
Een omvangrijk project als I-GO kent altijd meerdere uitdagingen. Saskia: “De ontwikkelingen vanuit I-GO gaan soms zó snel! Dat maakt het soms lastig om alles bij te houden, in te plannen en te implementeren. Hier hebben we inmiddels iets op bedacht. Vanuit het overleg Informatiemanagers willen we meer sturing geven aan I-GO. Ook willen we, op basis van de behoefte die er binnen de omgevingsdiensten zijn, prioriteren. Dit jaar zijn we als Informatiemanagers dan ook gestart om opdrachtgever te zijn richting I-GO.”