Home

Bouwen aan een betere verwerking van externe veiligheidsgegevens

13 juli 2018

Adviseur Externe Veiligheid Harmen Gorter van Omgevingsdienst Rivierenland is voor enkele sprints aangehaakt bij het team van I-GO. Vanuit zijn expertise denkt hij mee over het toegankelijk maken, delen en verbeteren van de kwaliteit van externe veiligheidsgegevens.

Harmen Gorter houdt zich bijna dagelijks bezig met externe veiligheidsissues. Hij beoordeelt hiervoor plannen en aanvragen en heeft overleg met ambtenaren van gemeenten of collega’s van zijn omgevingsdienst. “Om een voorbeeld te noemen: een gemeente wil een woonwijk ontwikkelen, maar in de buurt staat een fabriek die gevaarlijke stoffen verwerkt of opslaat. In zo’n situatie geef ik advies over het opstellen van het bestemmingsplan: hoe doe je dat op zo’n manier dat de veiligheid van bewoners is gewaarborgd? Ik adviseer ook mijn collega’s die de vergunningen voor risicovolle bedrijven verlenen of controleren: waar moeten ze op letten bij de vergunningverlening, en welke richtlijnen gelden er?”

Discrepanties in gegevens
In zijn werk als adviseur externe veiligheid speelt het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) een belangrijke rol. In deze database houden de omgevingsdiensten de veiligheidsgegevens bij voor de gemeenten in hun regio. Mede op basis van deze data moet Harmen zijn adviezen bepalen. Een deel van deze gegevens is via een Risicokaart ook beschikbaar voor burgers, zodat ze weten of er bij hen in de buurt een risicovol bedrijf zit en wat dat voor hen betekent.
Het is dus belangrijk dat deze gegevens goed op orde zijn. Op dat punt valt winst te behalen. Harmen: “Op dit moment voeren we de gegevens van risicovolle bedrijven én in het zaaksysteem van de ODR in, én in het RRGS. Doordat we deze gegevens nu ook bij I-GO aanleveren, hebben we ontdekt dat de gegevens uit het zaaksysteem en het RRGS niet altijd met elkaar overeenstemmen. Met I-GO werken we aan een oplossing, zodat we in de toekomst zulke discrepanties voorkomen.”

Slimmer werken
Harmen verwacht dat I-GO een belangrijke rol kan spelen in het signaleren en oplossen van dergelijke fouten, en in een slimmere manier van het verwerken van veiligheidsgegevens. “Samen met het team van I-GO bekijk ik hoe we de verschillende bronnen goed op elkaar kunnen laten aansluiten. Het zou bijvoorbeeld handig zijn als we de gegevens nog maar op één plek hoeven in te voeren, zodat de kans op fouten afneemt. Dat zou kunnen als we het RRGS, I-GO en ons eigen zaaksysteem aan elkaar koppelen. We bekijken ook aan welke gegevens de diensten precies behoefte hebben, zodat we kunnen bepalen wat er wel en niet ingevoerd moet worden. En we onderzoeken hoe we de veiligheidsinformatie van de verschillende diensten het beste kunnen benutten.”

Ook meedenken over de rol die I-GO kan spelen voor de verwerking van data op jouw werkterrein? We zoeken experts die voor een korte periode willen meedraaien rond specifieke thema’s. Je kunt de vacature hier downloaden.