Home

Bezoek aan Ateliersessie Omgevingswet

28 maart 2018

Tijdens de Ateliersessie Omgevingswet op donderdag 15 maart jl. konden de Gelderse omgevingsdiensten uitgebreid van zich laten horen. Met verschillende geïnteresseerden van gemeenten en andere partijen dachten we onder meer na over de doorontwikkeling van I-GO.

De Ateliersessies worden eens per 6 weken georganiseerd door het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. De sessies bieden ruimte om de resultaten van het landelijk programma te presenteren en vooruit te blikken op toekomstige resultaten. Ook is er ruimte voor praktijkvoorbeelden. Bij de sessies zijn telkens zo’n 100 tot 150 medewerkers van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, ministeries en VNG aanwezig om informatie op te halen en te discussiëren over de toekomstige (door)ontwikkeling.

I-GO binnen het Gelders Stelsel
Henk-Jan Baakman (directeur ODDV) bracht alle aanwezigen direct na de lunchpauze op de hoogte van de werking van het Gelders Stelsel, de overwegingen om gezamenlijk in de informatievoorziening I-GO te investeren, en de resultaten tot nu toe. Na de pauze ging programmamanager John Rayer met een aantal geïnteresseerden van gemeenten, VNG Realisatie en Logius verder de diepte in: ze dachten samen na over de wenselijke doorontwikkeling naar een optimale aansluiting op het toekomstige DSO.

Kwaliteitsverbetering
Er was veel interesse voor – en nieuwsgierigheid in – de oplossing van de Gelderse omgevingsdiensten en de mogelijkheden voor doorontwikkeling. De focus in de sessie lag met name op de kwaliteitsverbetering, de relatie met andere overheden, het gebruik van de geo-functionaliteit én de centrale functionaliteit om in de toekomst gegevens aan te kunnen leveren voor een groot aantal informatieproducten.

Op de foto het overzicht met thema’s uit de zaal waarover in de sessie is doorgepraat.