Home

Korte update: jaarplan I-GO

Door de Informatiemanagers van de omgevingsdiensten wordt geschreven aan het Jaarplan 2019 met de titel ‘Innovatie in het Stelsel’. In het jaarplan staan de projecten die in 2019 worden opgestart om de ambities uit het programmaplan 2019-2022 te realiseren. Van alle projecten wordt het doel geconcretiseerd, de benodigde inzet en kosten geraamd en de verwachte

Korte update: Documentvoorziening

Documentvoorziening Het I-GO team werkt aan een documentvoorziening waarmee medewerkers, van achter hun bureau of in het veld, documenten van andere omgevingsdiensten kunnen inzien. Als medewerker ben je dus niet meer afhankelijk van je collega’s om documenten van andere omgevingsdiensten te raadplegen. Je werk wordt zo een stuk makkelijker en sneller! De documentenvoorziening is door

Korte update: I-GO veehouderijen

I-GO veehouderijen In het directeurenoverleg van 19 september 2018 hebben de directeuren besloten dat I-GO voor Gelderland de functionaliteit van Web-BVB gaat overnemen. Sindsdien zijn met agrarisch medewerkers van de omgevingsdiensten stappen gezet voor de ontwikkeling van I-GO veehouderijen. Met deze voorziening ontstaat een provinciaal beeld van de stallen en de vergunde dieraantallen. ODDV en

Op de agenda

7 februari (9.00 -11.00 uur): I-GO lab met een verdieping in use cases voor de toekomstige registratie van veehouderijgegevens. In Ede (ODDV, ruimte M 1.01 voor het gebruikersoverleg veehouderijgegevens). 7 februari (14.00-15.30 uur) review I-GO in Ede (ODDV ruimte M 1.01). Voor iedereen toegankelijk. 11 februari (14.00 -16.00 uur): Taskforce Omgevingswet in Ede bij ODDV. Voor leden van

Overzicht complexe bedrijven en mandaten

Over de uitvoering van de VTH-taken bij de 410 complexe bedrijven in Gelderland hebben de omgevingsdiensten afspraken gemaakt. Zo verzorgt de ODRN de vergunningverlening milieu van de complexe bedrijven en alle VTH-taken bij de BRZO inrichtingen. En bij een groot deel van de complexe bedrijven verzorgt de ODRA het milieutoezicht. De complexe bedrijven in Gelderland

“Kennis is macht, maar kennis delen is kracht”

Edwin Lipholt is Informatie- en data analist én Informatiemakelaar bij de Omgevingsdienst IJsselland. Hij beheert kennisplatforms van de gezamenlijke omgevingsdiensten (ODNL) en is voorzitter van het Noordelijk Overleg ketentoezicht. Voor zijn werk houdt hij zich onder andere bezig met onderzoek en analyse voor ketentoezicht en de aanpak van milieucriminaliteit. Wat is voor hem het voordeel van

De kwaliteit van aangeleverde gegevens

        De door de omgevingsdiensten aangeleverde gegevens worden continu door I-GO op kwaliteit getoetst. Daarbij wordt niet alleen gekeken of de verplichte gegevens gevuld zijn, maar ook of de gegevens een waarde hebben die logisch is. I-GO voert daarvoor verschillende toetsen uit. Bijvoorbeeld op de ‘Basisregistratie Adressen en Gebouwen’, het Handelsregister, een

“We willen als één overheid kunnen optreden als het gaat om informatie.”

Dinemarie Anholts is Projectmanager en Product Owner van digiOW. Dit project zorgt ervoor dat de Provincie Gelderland, op het gebied van digitalisering en informatisering, straks klaar is voor de Omgevingswet. DigiOW DigiOW staat voor de digitalisering van de instrumenten van de Omgevingswet. Het project is gestart om de digitalisering, die nodig is voor de Omgevingswet, in

Nieuwe versie inspectieview

Begin december wordt de nieuwe omgeving van Inspectieview opgeleverd. In Inspectieview registreren alle toezichthoudende organisaties resultaten van de controles die ze hebben uitgevoerd. Zo is voor andere organisaties inzichtelijke wie waar is geweest en welke bevindingen er waren. I-GO is een van de eersten die de aanlevering aan de nieuwe Inspectieview in orde heeft. Er

I-GO projecten in 2019 

Eind dit jaar worden de projecten voor 2019 door de Informatiemanagers verzameld en geprioriteerd. De projecten met de grootste prioriteit komen in het jaarplan 2019. Hieronder blikken we vooruit op enkele mogelijke projecten: De uitbreiding van het aantal omgevingsdiensten dat documenten via de documentenvoorziening beschikbaar stelt. De realisatie van een voorziening om een provinciebreed overzicht