Home

“Steeds vaker moeten er keuzes gemaakt worden over waar je toezicht gaat houden en hoe je dit gaat oppakken”

Roy Reinders is afdelingsmanager Toezicht en Handhaving bij Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Hij vertelt waarom er zoveel aandacht is voor branchegericht toezicht en wat het moet opleveren. En wat kan I-GO hieraan bijdragen? Waarom is er zoveel aandacht voor branchegericht toezicht en wat moet het opleveren? “Steeds vaker moeten er keuzes gemaakt worden over waar je

Korte update: Informatiegestuurd toezicht

Op 15 mei jl. is in het Directeurenoverleg besloten om informatiegestuurd toezicht pilots te starten. In deze pilots werken de hoofden handhaving, de brancheplantrekkers, Ketentoezicht en I-GO samen om het informatiegestuurde toezicht meer in de praktijk te brengen. Er worden twee analisten ingezet om de analyses van de branches Horeca en Dierhouderijen te verdiepen én

Op de agenda

6 juni (14.00-15.30 uur): review I-GO in Hengelo (ODA). Voor iedereen toegankelijk. 25 juni (15.00-17.00 uur): presentatie van programmamanager John Rayer over gegevenskwaliteit en I-GO in het overleg van opdrachtgevers en projectleiders Omgevingswet in de provincie Friesland. 4 juli (ochtend): overleg Gelderse Overleg Energie Deskundigen (GOED) over gebruik van eLoket energiebesparing. Voor deelnemers GOED. 4 juli (14.00-15.30

Korte update: Aansluiting provincie

In de vorige nieuwsbrief stond dat de provincie een besluit voorbereidt over de aansluiting op I-GO. Deze aansluiting gaat zeer waarschijnlijk fasegewijs plaatsvinden. In de eerste fase wordt geprobeerd om enkele basisgegevens van de provinciale controles inzichtelijk te maken voor de medewerkers van de Gelderse omgevingsdiensten. Het gaat hierbij om de Wet natuurbescherming, Zwemwater en

Korte update: I-GO veehouderijen

Samen met de agrarisch medewerkers van de omgevingsdiensten worden stappen gezet voor de ontwikkeling van I-GO veehouderijen. Met deze voorziening ontstaat een provinciaal beeld van de stallen en de vergunde dieraantallen. ODDV, ODA en ODNV gaan deze gegevens leveren vanuit hun eigen registratie (Open Wave en Squit). De stal- en diergegevens van de andere diensten

Wat vinden gebruikers tot nu toe van de I-GO Viewer?

Op 7 mei konden we een taart overhandigen aan de collega die als 50e een inlog op www.igoview.nl aanvroeg. Gijs van Veen van de ODRN kreeg van programmamanager John Rayer een lekker appeltaartje. Gijs is adviseur handhaving milieu en had al enkele keren gebruik gemaakt van de I-GO Viewer. “De I-GO Viewer bevalt goed en gebruik ik met

Ontsluiting meldingen energiebesparende maatregelen

Per 1 juli as. moeten bedrijven en instellingen met een gemiddeld of groot energieverbruik zich melden bij een landelijk eLoket. In Gelderland gaat het naar verwachting om zo’n 20.700 bedrijven en instellingen.Bij het melden wordt aan de bedrijven en instellingen gevraagd in hoeverre besparingsmaatregelen zijn genomen. Op deze manier probeert de overheid het verbruik van

I-GO Viewer met documentenvoorziening gereed!

De I-GO Viewer met documentenvoorziening is in de lucht! Medewerkers van de omgevingsdiensten kunnen hierdoor snel inzicht krijgen in de gegevens van objecten, zaken en documenten van de andere omgevingsdiensten. Je kunt als medewerker zelfs de documenten van ODNV raadplegen. Benieuwd? Kijk op www.igoview.nl voor meer informatie. Daar kun je ook direct inloggegevens aanvragen. Die

“De I-GO pilot geeft heldere antwoorden op onze vragen”

De afgelopen drie maanden is er intensief samengewerkt binnen de pilot ‘Aansluiting provincie op I-GO’. Martin Kaal is Teammanager Handhaving bij de provincie Gelderland. Als opdrachtgever vertelt hij hoe hij terugkijkt op de pilot en wat hij met het advies gaat doen. Martin Kaal: “Momenteel speelt bij de provincie Gelderland de implementatie van de Omgevingswet. Ook

Zicht op controleresultaten van andere toezichthouders

In de geo-viewers, van ieder van de omgevingsdiensten én de interne I-GO Viewer (www.igoview.nl), worden signalen uit Inspectieview getoond die zijn opgevoerd door ISZW, de politie, NVWA, ILT en RWS. Dit zijn bijvoorbeeld signalen zoals overtredingen, handhavingszaken, enz. Deze signalen worden periodiek door I-GO binnengehaald en beschikbaar gesteld in een zogenaamde kaartlaag. In de kaartlaag