Home

Op weg naar één gezamenlijke risicoanalyse

Hans Schuts is toezichthouder/handhaver bij de meer complexe inrichtingen voor Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) in Apeldoorn. Het gaat daarbij om inrichtingen waarbij het zwaartepunt ligt bij de afvalverwerkende en bewerkende bedrijven. Schuts: “Het wordt nu echt tijd dan de zeven omgevingsdiensten en haar opdrachtgevers laten zien dat zij gezamenlijk één doel hebben. En dat is

Signalen van andere toezichthouders in kaart gebracht

In de geo-viewers van ieder van de omgevingsdiensten kunnen sinds kort signalen uit Inspectieview worden getoond die zijn opgevoerd door ISZW, de politie, NVWA, ILT en RWS. Dit zijn bijvoorbeeld signalen zoals overtredingen, handhavingszaken, enz. Deze signalen worden periodiek door I-GO binnengehaald en beschikbaar gesteld in een zogenaamde kaartlaag. In de kaartlaag, die zichtbaar is

Op de agenda

2 oktober (9.00-13.00 uur): verdieping DSO in Harderwijk door I-GO, voor projectleiders Omgevingswet binnen de regio ODNV. 2 oktober (13.00-17.00 uur): toelichting I-GO bij KNOOP-bijeenkomst in Amersfoort over informatiegebruik en informatiebehoefte door en bij omgevingsdiensten, voor aangemelde deelnemers. 8 oktober (13.00-15.00 uur): Taskforce omgevingswet in Ede, voor leden van de Taskforce. 11 oktober (14.00-15.30 uur): review in Arnhem, voor

Gebiedsprofielen

Diverse gemeenten in ons gebied werken momenteel aan de voorbereiding van Omgevingsvisies. Eén van de uitdagingen daarbij is om het gebied goed in kaart te brengen: wat is er op dit moment, welke beperkingen zijn er én wat kan er? Veel van deze kennis ligt bij de omgevingsdiensten: in systemen, registraties, documenten, maar ook in

Bruggen bouwen tussen organisatie en ICT

Saskia Veeger is sinds 2017 werkzaam als Informatiemanager bij ODRA. Ze is op meerdere manieren bij I-GO betrokken: ze zit bij het overleg Informatiemanagers en is gidscontact. “Als Informatiemanager ben ik verantwoordelijk voor de informatievoorziening. Ik ben daarmee de richtinggevende en verbindende schakel die ambities en strategische doelen van ODRA omzet naar informatiebeleid, roadmaps en

Programmaplan 2018-2021: de ambities

Het huidige Programmaplan I-GO 2015-2018 loopt ten einde. Met het opleveren van de documentenvoorziening zijn alle opgaven uit 2015 gerealiseerd. Maar er is nog geen einde aan de ontwikkeling van de destijds benoemde informatievoorziening ‘in het midden’. I-GO houdt de kwaliteit van gegevens op niveau, biedt inzicht in ruimtelijke informatie én vormt een gedegen basis

Preview van de documentvoorziening

Het I-GO ontwikkelteam werkt, samen met de ICT medewerkers van de omgevingsdiensten, aan één voorziening om documenten van alle objecten vanaf iedere werkplek te kunnen raadplegen. Een voorziening die het werk van medewerkers van de omgevingsdienst sneller en makkelijker maakt. We kunnen inmiddels een preview laten zien van de documentvoorziening (onderaan dit artikel). Als medewerkers van

Het I-GO team

Het team van I-GO bestaat uit een mix van medewerkers uit (voornamelijk) verschillende omgevingsdiensten. Hieronder vind je een overzicht van de leden van het team en hun contactgegevens. Wij zijn momenteel op zoek naar tijdelijke versterking voor ons I-GO ontwikkelteam. Wij hebben versterking nodig op enkele specifieke terreinen. De vacature vind je hieronder. Programmamanager en Product

Bouwen aan een betere verwerking van externe veiligheidsgegevens

Adviseur Externe Veiligheid Harmen Gorter van Omgevingsdienst Rivierenland is voor enkele sprints aangehaakt bij het team van I-GO. Vanuit zijn expertise denkt hij mee over het toegankelijk maken, delen en verbeteren van de kwaliteit van externe veiligheidsgegevens. Harmen Gorter houdt zich bijna dagelijks bezig met externe veiligheidsissues. Hij beoordeelt hiervoor plannen en aanvragen en heeft

Gezocht: specialisten die tijdelijk meewerken aan I-GO

Het projectteam van I-GO is op zoek naar medewerkers die voor de periode van één à twee maanden voor één of twee dagen per week willen bijspringen op een aantal specifieke terreinen. I-GO werkt aan het toegankelijk maken en verbeteren van de kwaliteit van VTH-gegevens. Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers hebben straks met één muisklik toegang