Home

Risico’s helder in beeld

Net buiten het gebied van mijn omgevingsdienst (OD) staat een BRZO-bedrijf, waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Door een brand komen die gevaarlijke stoffen vrij. Dat heeft ook invloed op de gezondheid van de mensen die binnen mijn regio wonen. Gelukkig kan ik als medewerker van de OD via I-GO bekijken wat er staat opgeslagen bij

Zicht over de grens

Vlak bij de grens van mijn omgevingsdienst (OD) ligt een recreatieterrein. De gemeente wil het bestemmingsplan aanpassen om zo een uitbreiding van het recreatieterrein mogelijk te maken. Ze vraagt mij om advies over het milieuaspect. Voordat ik I-GO had, had ik alleen milieutechnische gegevens van bedrijven in mijn eigen regio tot mijn beschikking. Met Google

Data actueel en compleet

Met I-GO ga ik mijn inrichtingenbestand actualiseren en completer maken. Als ik dan het handhavingsuitvoeringsprogramma ga opstellen, weet ik dat ik uitga van informatie die klopt. Zo wordt de inzet van toezicht beter gericht op de meest interessante bedrijven. I-GO helpt ook bij het analyseren van de data: zowel voor het opstellen van het HUP

Duidelijk risicoprofiel

I-GO combineert diverse gegevensbronnen, om daarmee een beeld te krijgen van het naleefgedrag van bedrijven en de relevantie om een bepaald bedrijf te controleren. Door gebruik van specifieke gegevens in de OD-systemen, de basisregistraties en eventuele andere bronnen (Inspectieview Milieu, Web-BVB, Register gevaarlijke stoffen etc.) kan een goed risicoprofiel worden opgesteld. Meer weten over I-GO?

Controle op energiebesparing bij zwembaden en sauna’s in Gelderland

Vanaf maart worden zwembaden en sauna’s in heel Gelderland gecontroleerd op de wettelijke verplichting tot energiebesparing. In het Nationaal Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Bedrijven zijn vanuit de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen die men binnen vijf jaar kan terugverdienen. In Gelderland hebben de provincie, gemeenten, omgevingsdiensten

Tussenbalans van I-GO

‘We hebben een forse stap gezet in het verbeteren van data’ Het einde van 2016 is in zicht. Daarmee heeft project I-GO er al bijna anderhalf jaar op zitten. Een goed moment om de balans op te maken met programmamanager John Rayer. ‘Nu al profiteren de Gelderse omgevingsdiensten als geheel volop van I-GO. Komend jaar