Home

Analyse van objecten die buiten de ‘boot’ vallen

14 oktober 2017

Met de komst van de Omgevingswet gaat er voor gemeenten veel veranderen. Zo valt een groot aantal objecten straks niet meer onder de landelijke milieuregelgeving, wat betekent dat gemeenten zelf aan zet zijn. I-GO analyseerde om welke objecten het gaat. Teamlid Roland van de Boel laat zien wat deze analyse oplevert.

‘Een van de taken van omgevingsdiensten is het ondersteunen van gemeenten op het gebied van de nieuwe Omgevingswet’, vertelt Roland. ‘Met I-GO proberen we de OD’s daarin zo goed mogelijk te helpen, door te kijken wat er gaat veranderen. Een belangrijke wijziging is dat veel bedrijven die nu nog onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, straks niet meer worden gereguleerd via het toekomstige landelijke Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). Op basis van de kenmerken van bedrijven in het Handelsregister (HR) konden we via I-GO een selectie maken van de bedrijven waarvoor dit zeer waarschijnlijk geldt. De omgevingsdiensten kunnen met deze lijst het overleg met gemeenten aangaan, want gemeenten moeten bepalen of ze voor deze objecten nieuw lokaal milieubeleid en nieuwe lokale milieuregels willen maken.’

Koppeling met het HR
Voor I-GO is het relatief eenvoudig om deze lijst met bedrijven op te stellen, omdat het gegevensmagazijn sinds kort een koppeling heeft met het Handelsregister. ‘Via de omgevingsdiensten hebben we natuurlijk de gegevens van alle bedrijven met milieurelevantie. Bovendien hebben we een goed inzicht in het BAL. Daardoor kunnen we een goede vergelijking maken tussen onze gegevens en die van het HR. Dat levert een selectie op van de bedrijven die buiten de boot vallen. Voor gemeenten zelf is dit niet snel te doen: ze hebben wel toegang tot het Handelsregister, maar kunnen meestal niet gericht en geautomatiseerd zoeken.’

Regelgeving op lokaal niveau
Uiteindelijk is het aan gemeenten zelf om te kijken of ze nieuwe regels opstellen voor bepaalde categorieën van bedrijven in de lijst. Volgens Ronald is dat ook passend, omdat je juist op lokaal niveau goed kunt inschatten welke categorieën van bedrijfsactiviteiten om regelgeving vragen. ‘Gemeenten weten dat bij de bedrijfscategorie ‘scholen’ de basisscholen een andere milieubelasting kennen dan een grootschalig scholencomplex voor voortgezet onderwijs of een hbo-instelling. Er staan ook bedrijven zoals architectenbureaus of communicatiebureaus in de lijst. Daarvoor vindt een gemeente het misschien onnodig om nog aanvullende regels te stellen. Daarin is straks meer differentiatie mogelijk.’

Wil je meer weten over de BAL-selectie, of heb je vragen? Neem dan contact op met I-GO via igo@gelderseomgevingsdiensten.nl.