Home

5 vragen aan scrummaster Tjiko Schutte

28 maart 2018

Tjiko Schutte werkt al bijna een jaar voor I-GO. De eerste tijd deed hij dat als teamlid, maar tegenwoordig is hij ook scrummaster en neemt hij het beheer voor zijn rekening. Wat houdt hem bezig en hoe kijkt hij aan tegen I-GO?

Welke achtergrondkennis heb je meegebracht naar I-GO?
‘Ik heb Bedrijfskundige Informatica gestudeerd aan de HAN in Arnhem. Na mijn studie ben ik gaan werken bij ICT-bedrijf Logica, waar ik verschillende detacheringsopdrachten heb gedaan. De laatste jaren heb ik als zelfstandig ICT-professional gewerkt, onder meer voor de gemeente Amsterdam, waar ik diverse VTH-pakketten beheerde.’

Wat spreekt je aan in I-GO?
‘In de vacature stond destijds onder meer dat ze iemand zochten met een achtergrond in business intelligence. Juist dat deel van deze klus spreekt me aan. Ik vind het heel interessant om de juiste data uit systemen te kunnen halen. Bij I-GO zijn we voortdurend bezig met datakwaliteit, -analyse en -rapportages. Dat is een heel leuk onderdeel van mijn werk.’

Welke petten draag je binnen het team?
‘Aan de ene kant ben ik scrummaster. In die functie begeleid ik het team om in de sprints steeds nieuwe (deel)producten op te leveren aan John Rayer, de product owner, en daarmee aan de omgevingsdiensten. Ik maak uiteraard zelf ook deel uit van het team. Als teamlid richt ik me met name op de wat technischer vraagstukken.
Daarnaast doe ik het beheer van het platform en de producten en diensten. We hebben een eigen Azure-platform, dat in de cloud zit. Via dat platform stellen we onze producten en diensten beschikbaar, zoals het maken van rapportages, de bevindingenpagina, geografische tools en het leveren van gegevens aan IVM. Ik zorg dat alles goed blijft draaien, geüpdatet wordt, en goed gedocumenteerd is.
De laatste tijd krijgen we ook regelmatig vragen voor ad hoc-rapportages. Vanuit ketentoezicht willen de omgevingsdiensten bijvoorbeeld weten welke grondverwerkingsbedrijven er allemaal binnen Gelderland geregistreerd staan. Ook zulke vragen pak ik op.’

Wat staat er de komende maanden op je agenda?
‘In eerste instantie zouden we als team veel tijd gaan besteden aan de documentenvoorziening, maar we gaan eerst onderzoek doen naar het nut en de noodzaak van deze voorziening. Ik zal me voorlopig vooral blijven richten op het verder verbeteren van de datakwaliteit. Daarnaast speelt op dit moment de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met ingang van 25 mei. In deze sprint gaan we samen met de omgevingsdiensten onderzoeken of onze systemen aan deze nieuwe privacywet voldoen.’

Waar hoop je dat I-GO over een paar jaar staat?
‘Ik merk dat we de interesse wekken van omgevingsdiensten buiten Gelderland: IJsselland, Twente, maar ook Utrecht. Ook de veiligheidsregio’s zijn geïnteresseerd. Ik zou het heel mooi vinden als I-GO op termijn een echt knooppunt van data van allerlei omgevingsdiensten wordt. Ik heb wel eens voor de grap gezegd dat we onze naam op termijn kunnen veranderen in Informatievoorziening Gezamenlijke Omgevingsdiensten. Die potentie heeft I-GO wat mij betreft zeker.’