Welkom

Vanaf 1 april 2013 zijn er in Gelderland zeven samenwerkende omgevingsdiensten actief. Samen vormen zij het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten. Deze omgevingsdiensten verzorgen namens gemeenten en provincie op basis van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Door het bundelen en delen van kennis en kunde zijn zij in staat de kwaliteit van de uitvoering van deze taken te verhogen en tegen economisch en maatschappelijk aanvaardbare kosten. Het bewaken en bevorderen van een veilige en gezonde omgeving waarin mensen goed kunnen wonen, werken en leven staat bij de Gelderse Omgevingsdiensten centraal.   

GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN

meer informatie »

STELSELTAKEN
 

meer informatie »

OPDRACHTGEVERS
 

meer informatie »

SAMENWERKINGS-
PARTNERS

meer informatie »